May 19, 2012

Rrapi i taksimit

The water-divide tree Shebenik – Jabllanice National Park

(source Fotopedia)

Rrapi i Taksimit